Ved å melde seg på ridetimer er man klar over følgende:

 

* Prisen på undervisningen er 260,- pr time som betales samlet for 10 timer av gangen. Er ikke fakturaen betalt to uker etter fristen sendes det ut skriftlig purring og det har gått tre uker over betalingsfrist, blir eleven nektet adgang til timen frem til faktura er betalt. Familierabatt er 10%.

* Avtalen er løpende. Hvis eleven velger å avslutte undervisningen må dette sies opp skriftlig og minimum tre uker før siste time. Følg med på ukenummer på fakturaen som blir sendt ut.

*Undervisningen vil være variert hvor en av fire timer vil være på tur. En av ti timer vil være teori, uten ridning.

* Antall kursdeltakere pr ridegruppe vil ikke overstige 7. Dette for å få mest utbytte av timen for hver enkelt elev.

* Elever som låner ridehjelm må møte opp noen minutter før og finne hjelm selv i kurven inne i salrommet. Sko med hæl er påbudt og ridebukser og ridehansker anbefales. I vinterhalvåret bør alle elever ha med seg refleksvest.

* Parkering skjer ved firkantridebanen, ikke oppe ved låven/stallen da disse plassene er forbeholdt oppstallører i stallen.

* Rideskolen befinner seg på en privatstall og ridebanene kan i svært få tilfeller være utlånt/ute av stand/bli oppgradert eller være for glatte. Jeg ber om forståelse for at det da vil informeres på kort varsel at vi da har teori, tur eller annen aktivitet.

* Stalleier på Stensrud Islandshestgård, Line Stenerud, har ingen ansvar for elevene eller undervisningen. Hun svarer ikke på spørsmål eller henvendelser.

* Elevene oppfordres til å vise ro i stallen og sammen med hestene. Hvis ikke eleven hører på tilsnakk fra instruktør eller andre voksne i stallen kan eleven bortvises fra timen eller hele kurset.

* Undervisningen er på eget ansvar og foreldre/foresatte bør selv tegne egen forsikring. Instruktør har tegnet en ansvarsforsikring i If.

* Undervisningen følger Osloskolens ferieuker og fridager. Timene varer i 60 minutter, hvorav ridningen er ca. 45 minutter.

* Deltaker pliker å melde om forsinkelse/frafall. Er man mer enn 10 minutter forsinket uten å ha gitt beskjed mister man plassen på timen.

* Avlyser instruktøren timen vil elevene få tilbud om ny time.

*  Ubrukte timer refunderes dessverre ikke! Gjelder kun ved fremvisning av legeerklæring.